Rodzaj instytucjiNazwaOpisUlicaMiastoKod pocztowyTelefone-mailwwwcaptcha
Towarzystwa naukoweCentrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w ŁodziW ramach projektu „Animator innowacji I Przedsiębiorczości w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi-ANIMA”, w styczniu 2010 roku, utworzone zostało Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.Pl. Hallera 1Łódź90-647+48 42 272 52 04ciitt@umed.lodz.plumed.pl/ciittcloths
Stowarzyszenia i fundacjeCentrum Innowacji - Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu ŁódzkiegoAkcelerator Technologii Uniwersytetu Łódzkiego oferuje polskim przedsiębiorstwom i jednostkom badawczo-rozwojowym poszukującym nowych klientów oraz rynków zbytu, a także nowych technologii oraz posiadającym własne innowacyjne rozwiązania przeznaczone na nowe rynki Program „Mining & Matching” - Program Kojarzenia Partnerów z Polski i USA/UE. Program pomaga polskim przedsiębiorstwom w nawiązaniu i rozwinięciu kontaktów biznesowych z firmami amerykańskimi, w tym w transferze nowych rozwiązań technologicznych do i z USA/UEul. Piramowicza 3Łódź90-254+48 42 635 49 84ciat@uni.lodz.plwww.ciat.uni.lodz.plnagger
Towarzystwa naukoweCentrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PANCentrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych w Łodzi należy do sieci instytutów Polskiej Akademii Nauk, utworzonej w celu prowadzenia badań podstawowych w wybranych działach nauki. Badania prowadzone w Centrum obejmują problemy z dziedziny chemii organicznej, chemii bioorganicznej oraz chemii i fizyki polimerów, ze szczególnym naciskiem na rozwijanie zaawansowanych materiałów, zarówno nisko- jak i wysokocząsteczkowych.ul. Sienkiewicza 112Łódź90-363+48 42 6847113cbmm@cbmm.lodz.plwww.cbmm.lodz.plpunki
Towarzystwa naukoweKatedra Informatyki Ekonomicznej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu ŁódzkiegoKatedra nasza, będąca od roku 2008 częścią Instytutu Ekonomik Stosowanych i Informatyki, zajmuje się badaniami naukowymi w następujących dziedzinach: - Gospodarka elektroniczna (EC) & Elektroniczna Wymiana Danych (EDI) - Narzędzia CASE (Computer Aided System Engineering) & Projektowanie systemów informatycznych (SI) - Systemy operacyjne i technologie sieciowe - Projektowanie serwisów internetowych ze szczególnym uwzględnieniem sfery e-commerce - Elektroniczne systemy płatności oraz informatyzacja sektora bankowego - Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznejul. Rewolucji 1905 r. nr 37Łódź90-214+48 42 635 52 31zie@uni.lodz.plwww.kie.uni.lodz.plgranum
Towarzystwa naukoweZakład Elektroniki Medycznej Politechniki Łódzkiej (prof. Paweł Strumiłło)Zakład Elektroniki Medycznej istnieje od roku 1985, zatrudnia 15 nauczycieli akademickich, w tym dwóch profesorów tytularnych oraz dwóch doktorów habilitowanych. Swoje dysertacje przygotowuje w Zakładzie 15 doktorantówul. Wólczańska 211/215, budynek B9 (II piętro)Łódź90-924+48 42 631 26 46pawel.strumillo@p.lodz.plwww.eletel.p.lodz.plturves
Towarzystwa naukoweInstytut Informatyki Politechniki ŁódzkiejDziałalność badawcza koncentruje się na metodach sztucznej inteligencji, projektowaniu systemów ekspertowych, modelowaniu i symulacji, eksploracji danych, przetwarzaniu sygnałów i obrazów, grafice komputerowej, multimediach, sieciach komputerowych. Liczne prace badawcze zorientowane są na zastosowania praktyczne w przemyśle (szczególnie w energetyce), medycynie, ochronie dziedzictwa kulturowego. Jest to możliwe dzięki zatrudnieniu w Instytucie nie tylko informatyków, lecz także specjalistów z innych dziedzin: matematyki, fizyki, elektryczności, elektroniki, sztuk pięknych, architektury. Doświadczony personel techniczny zapewnia potrzebną pomoc.ul. Wólczańska 215Łódź90-924+48 42 632-97-57office@ics.p.lodz.plit.p.lodz.plsadd
Towarzystwa naukoweCentrum Innowacji Uniwersytetu ŁódzkiegoMisją Centrum Transferu Technologii UŁ jest zapewnienie koordynacji działań w zakresie pomysłów innowacyjnych w środowisku naukowym, biznesowym i sfery publicznej, zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej poprzez prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, naukowej oraz doradczej.ul. Matejki 34a, pok 29Łódź90-236+48 42 635 49 87ctt@uni.lodz.plctt.uni.lodz.plrepair
Towarzystwa naukoweWydział Zarządzania Uniwersytetu ŁódzkiegoWydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczął działalność 1 września 1994 roku. Podstawy założenia Wydziału stanowiło sześć jednostek organizacyjnych, zajmujących się szeroko pojętą tematyką zarządzania i działających w ramach Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Korzenie Wydziału Zarządzania sięgają działalności Wydziału Prawno-Ekonomicznego oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej, włączonej w roku 1961 do struktury Uniwersytetu Łódzkiego.ul. Matejki 22/26Łódź90-237+48 42 635 62 19gstepien@wzmail.uni.lodz.plzarzadzanie.uni.lodz.plammono
Towarzystwa naukoweWydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w ŁodziWydział Nauk o Zdrowiu jest dynamicznie i prężnie rozwijającą się jednostką i może się poszczycić nauczaniem na sześciu kierunkach – zdrowie publiczne, dietetyka, socjologia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo i położnictwo, na których do wyboru jest szereg specjalności. Menadżer w ochronie zdrowia to obecnie na rynku pracy bardzo poszukiwana profesja. Wybór Wydziału Nauk o Zdrowiu to inwestycja w przyszłość.Pl. gen. J. Hallera 1Łódź90-647+48 42 272 50 25malgorzata.zysk@umed.lodz.plnaukiozdrowiu.umed.plunholy
Towarzystwa naukoweCentrum Zaawansowanych Technologii BioTechMedCelem CZT BioTechMed jest wspólne prowadzenie wieloletnich prac badawczo-rozwojowych i badawczo-wdrożeniowych ukierunkowanych na opracowywanie nowych technologii i usług w sferze ochrony i poprawy zdrowia ludzi oraz ochrony środowiska przy wykorzystaniu osiągnięć biotechnologii, techniki i nauk medycznychStefanowskiego 1/15Łódź90-924+42 6313266agata.kaczorowska@p.lodz.plwww.biotechmed.plinaner
Towarzystwa naukoweCentrum Biologii Medycznej PANInstytut Biologii Medycznej PAN (dawniej: Centrum Biologii Medycznej PAN) został powołany z dniem 1 lipca 2003 roku, w wyniku połączenia dwóch łódzkich placówek Polskiej Akademii Nauk: Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN oraz Zakładu Amin Biogennych PAN. CBM PAN podjęło działalność z dniem 1 stycznia 2004r.Lodowa 106Łódź93-232+48 42 27 23 601aobidowska@cbm.pan.plwww.ibmpan.plmantic
FirmyCentrum Systemów Informacyjnych Ochrony ZdrowiaCSIOZ jest jednostk? bud?etow?, której przedmiotem dzia?alno?ci jest realizacja zada? z zakresu budowy spo?ecze?stwa informacyjnego, obejmuj?cych organizacj? i ochron? zdrowia, harmonizacj? z Uni? Europejsk? w ramach funduszy strukturalnych i programów e-zdrowie oraz wspomaganie decyzji zarz?dczych ministra w?a?ciwego do spraw zdrowia na podstawie prowadzonych analiz socjologicznych, statystycznych i ekonomicznych.ul. Stanisława Dubois 5AWarszawa00-184+48 22 597-09-27biuro@csioz.gov.plhttp://www.csioz.gov.pl/primas