STRONA ARCHIWALNA

Wielkość tekstu:
A- A A+
Wersja tekstowa
Skróty klawiaturowe

eZdrowie

Projekty naukowo-badawcze

Bank pomysłów

Konferencje

Polskie Stowarzyszenie HL7 na mocy umowy afiliacyjnej z międzynarodową organizacją  HL7 International otrzymało status oficjalnej organizacji krajowej HL7.

CSIOZ jest jednym z trzech podmiotów, obok Polskiej Izby Informatyki Medycznej (PIIM) i Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego (STORM), które przyczyniły się do powstania nowego stowarzyszenia.

HL7 w Polsce prowadzi działania na rzecz zwiększania interoperacyjności w ochronie zdrowia: organizuje szkolenia i konferencje w tym zakresie, wspiera podmioty korzystające ze standardów interoperacyjności, bierze udział w opracowywaniu specyfikacji technicznych opartych o standardy HL7 i nadzoruje poprawność ich zastosowania.

Więcej informacji na temat HL7 w Polsce na stroniehttp://hl7.org.pl(Link otworzy się w nowej karcie).

Nasze serwisy

1-zdrowie.jpg2-profilaktyka.jpg3-astma.jpg4-cukrzyca.jpg5-nadcisnienie.jpg6-strategiazdrowia.jpg7-strategiaezdrowia.jpg8-ezdrowie.jpg