STRONA ARCHIWALNA

Wielkość tekstu:
A- A A+
Wersja tekstowa
Skróty klawiaturowe

1. Definicja e-zdrowia

 

Usługi elektroniczne w zdrowiu (popularnie nazywane e-zdrowiem, e-medycyną lub telemedycyną) obejmują wszystkie możliwe zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych we wzajemnych relacjach lekarzy, instytucji ochrony zdrowia (szpitali, przychodni) i ich pacjentów.

Celem świadczonych usług ma być diagnozowanie pacjentów, konsultacje na temat sposobu leczenia, zapobieganie chorobom, kontrola stanu zdrowia oraz promowanie zdrowego stylu...

Czytaj więcej »

Polityka Unii Europejskiej

 

e-Zdrowie:

  • odnosi się do narzędzi i usług z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), które mogą polepszyć zapobieganie chorobom, ich diagnozowanie i leczenie, a także monitorowanie sytuacji i zarządzanie w tej dziedzinie
  • może przynieść korzyści ogółowi społeczeństwa poprzez ułatwienie dostępu do usług opieki zdrowotnej oraz polepszenie ich jakości, a także poprzez zwiększenie skuteczności działań sektora zdrowia
  • obejmuje...

Czytaj więcej »

Prognozy wskazują, że wkrótce system ochrony zdrowia może stać się niestabilne. Opieka zdrowotna zagrożona jest przez m.in: wzrastające zapotrzebowanie, rosnące koszty, nierówną jakość usług, brak bodźców. Jeśli nie zostaną poczynione kroki, które zapobiegną tym niepokojącym czynnikom , konsekwencje mogą spowodować ogromne problemy. Odpowiedzią na to zagadnienia może być programowanie i wdrażanie krajowych, regionalnych i lokalnych programów działania, które w centrum zainteresowania stawiają...

Czytaj więcej »

W ramach informatyzacji ochrony zdrowia na poziomie centralnym realizowany jest szereg projektów. Najważniejszym z nich jest projekt P1, czyli Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Wartość tego projektu 712 640 000, a jednostką realizującą projekt jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Platforma jest  realizowana już od 29 listopada 2007, a planowany termin zakończenia prac to 31 grudnia 2014...

Czytaj więcej »

Poniżej, w ramach dostępnych danych, krótki opis działań podjętych w ramach wdrażania e-zdrowia w poszczególnych województwach w Polsce.

Województwo dolnośląskie

Cel i założenia projektu „Dolnośląskie E – Zdrowie”
Celem ogólnym Projektu jest rozwój publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną w sektorze ochrony zdrowia.

  • Pilotażowe wdrożenie e-usług: „Elektroniczny Rekord Pacjenta”
  • „Wspomaganie Zarządzania ZOZ na odległość ”.

Realizacja przedmiotowego projektu „Dolnośląskie...

Czytaj więcej »

Strategia e zdrowia na lata 2009-2015 jest dokumentem określającym kierunki rozwoju informatyzacji w ochronie zdrowia w Polsce. Została stworzona w oparciu o dokumenty: „Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce do roku 2013”, „Strategia informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej – e-Polska”, i stanowi ich rozszerzenie w zakresie działań związanych z opieką zdrowotną.

W Strategii przyjęto cztery główne cele, które planuje się osiągnąć[1]:

  1. Ułatwienie dostępu obywateli do...

Czytaj więcej »

W grudniu 2001 roku Komitet Techniczny TC/251 w ramach CEN  (The European Committee for Standardization) powołał nowy zespół zadaniowy, którego celem był rozwój standardu ENV 13606 - wytworzenie rygorystycznej i trwałej architektury informacyjnej reprezentującej elektroniczny zapis historii pacjenta (EHR). Najważniejsza cześć planowanych prac zakończyła się w roku 2005. Natomiast zwieńczenie tego wysiłku zostały osiągnięte zatwierdzeniem całego zestawu planowanych specyfikacji, przez...

Czytaj więcej »

Nasze serwisy

1-zdrowie.jpg2-profilaktyka.jpg3-astma.jpg4-cukrzyca.jpg5-nadcisnienie.jpg6-strategiazdrowia.jpg7-strategiaezdrowia.jpg8-ezdrowie.jpg