Wielkość tekstu:
A- A A+
Wersja tekstowa
Skróty klawiaturowe

Technologia obrazowania medycznego zapewniający ekonomiczne przechowywanie i wygodne przetwarzanie obrazów lub danych z wielu źródeł.
Dane te są przesyłane automatycznie drogą cyfrową po przez PACS; eliminuje to potrzebę ręcznego przetwarzania danych, pobierania lub transportu danych z obrazowania medycznego.

Uniwersalnym formatem danych w jakim są przechowywane te dane w PACS jest DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine ). Dane, które nie są wynikiem obrazowania medycznego, na przykład zeskanowane dokumenty , mogą być wprowadzane przy użyciu standardowych formatów, takich jak PDF (Portable Document Format) lub w wielu popularnych formatach graficznych (JPG, PNG, TIFF), które następnie są przetwarzane i umieszczane jako skłądnik dokumentu DICOM.

PACS składa się z czterech głównych elementów:

  1. Sposoby obrazowania medycznego, takie jak rentgen ( X-Ray, PF ) , tomografii komputerowej (CT) i rezonansu magnetycznego (MRI)
  2. Zabezpieczonej sieci do przesyłania informacji o pacjencie
  3. Stacji roboczych do interpretacji i weryfikacji wyników obrazowania medycznego
  4. Archiwa do przechowywania i udostępniania zdjęć lub raportów 

W połączeniu z możliwościami jakie daje Internet, PACS ma możliwość dostarczenia terminowego i skutecznego dostępu do zdjęć, ich interpretacji i wszlkich powiązanych z nimi danych . PACS rozbija fizyczne i czasowe bariery związane z tradycyjnymi metodami obrazowania medycznego w zakresie ich pozyskiwania, dystrybucji i wyświetlania.

Nasze serwisy

1-zdrowie.jpg2-profilaktyka.jpg3-astma.jpg4-cukrzyca.jpg5-nadcisnienie.jpg6-strategiazdrowia.jpg7-strategiaezdrowia.jpg8-ezdrowie.jpg