Wielkość tekstu:
A- A A+
Wersja tekstowa
Skróty klawiaturowe

Hospital Information System (HIS) to kompleksowy, zintegrowany system informatyczny przeznaczony do zarządzania wszystkimi aspektami szeregu czynności można spotkać w szpitalu, np. medycznych, administracyjnych, finansowych, prawnych i odpowiedniego przetwarzania usług

Szpitalne systemy informacyjne mogą być zdefiniowane jako ogromne, zintegrowane systemy, które obsługują kompleksowe wymogi informacyjne, w tym szpitale, kliniczne pacjenta, pomocnicze i zarządzania finansami. Szpitale jako organizacje są bardzo złożone pod względem składających się nie nie struktur, z dużą ilością działów i jednostek koordynującą opiekę nad pacjentami. Szpitale są coraz bardziej uzależnione od zdolności systemu informacyjnego szpitala (HIS), aby pomóc w diagnozie, zarządzaniu i edukacji, opierając się na coraz lepszych usługach i praktykach. 

Główne zalety korzystania przez szpitale z HIS, to:

  • Łatwy dostęp przez lekarzy do danych pochodzących z różnych źródeł, w tym klasyfikacji opartej o dane demograficzne, płci, wieku, etc.
  • Pomaga jako system wspomagania decyzji władzom szpitala na opracowanie kompleksowej polityki ochrony zdrowia
  • Sprawne i dokładne podawanie finansów, diety pacjenta , danych technicznych i dystrybucji usług medycznych
  • Pomaga zobaczyć ogólny obraz rozwoju szpitala
  • Ulepszone monitorowanie zużycia leków oraz badania ich skuteczności
  • Prowadzi to do zmniejszenia niekorzystnych interakcji leku
  • Zwiększa integralność informacji, zmniejsza błędy, a zmniejsza powielania wpisów informacyjnych
  • Eliminuje błędy spowodowany przez tradycyjne formy papierowe

Generalnie wszystkie rodzaje systemu informacyjnego szpitala (HIS) są zbudowane na architekturze klient-serwer, w oparciu o sieci komputerowej. Większość stanowisk pracy dla jego obsługi są typu stacjonarnego, nastepnie coraz więcej stanowisk zyskało mobilność i teraz są coraz częściej wykorzystywane tablety i telefony typu smartphone.

Nasze serwisy

1-zdrowie.jpg2-profilaktyka.jpg3-astma.jpg4-cukrzyca.jpg5-nadcisnienie.jpg6-strategiazdrowia.jpg7-strategiaezdrowia.jpg8-ezdrowie.jpg