Wielkość tekstu:
A- A A+
Wersja tekstowa
Skróty klawiaturowe

Jedna z metod zarządzania strategicznego. Pozwala przeanalizować mocne strony i słabości regionu wobec szans i zagrożeń stwarzanych przez otoczenie. SWOT - jest skrótem pochodzącym od pierwszych liter angielskich słów: strenghts (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse), threats (zagrożenia). Znajduje ona zastosowanie na poziomie zarządzania całym podmiotem/regionem, poszczególnymi strategicznymi jednostkami i dziedzinami funkcjonalnymi. Służy bowiem wypracowaniu ogól¬nej strategii rozwoju podmiotu/regionu, a także strategii dotyczących poszczególnych jednostek funkcjonalnych.

Nasze serwisy

1-zdrowie.jpg2-profilaktyka.jpg3-astma.jpg4-cukrzyca.jpg5-nadcisnienie.jpg6-strategiazdrowia.jpg7-strategiaezdrowia.jpg8-ezdrowie.jpg