Wielkość tekstu:
A- A A+
Wersja tekstowa
Skróty klawiaturowe

Metoda, która polega na na porównywaniu procesów i praktyk stosowanych przez własne organizację ze stosowanymi w organizacjach uważanych za najlepsze w analizowanej dziedzinie. Benchmarking jest wykrywaniem czynników, które sprawiają, że analizowany proces jest wykonywany efektywnie a następnie wskazanie podobnych możliwości we własnej organizacji - uczenie się i twórcze adaptowanie najlepszych praktyk (best practices).

Nasze serwisy

1-zdrowie.jpg2-profilaktyka.jpg3-astma.jpg4-cukrzyca.jpg5-nadcisnienie.jpg6-strategiazdrowia.jpg7-strategiaezdrowia.jpg8-ezdrowie.jpg