Wielkość tekstu:
A- A A+
Wersja tekstowa
Skróty klawiaturowe

Definiowany jest jako dostęp stały (nie komutowany), którego przepustowość dostosowana jest do zakładanej liczby użytkowników korzystających z połączenia (przepustowość nie niższa niż 256 kbitów/sekundę) i spodziewanej zajętości pasma przez działające na tym łączu aplikacje. Infrastruktura szerokopasmowego dostępu do Internetu powinna wykorzystywać technologię umożliwiającą proste zwiększenie przepustowości, w razie pojawienia się takiej potrzeby w przyszłości. Dla szerokopasmowej sieci szkieletowej, natomiast, zalecana przepustowość nie powinna wynosić mniej niż 100Mb/s.

Nasze serwisy

1-zdrowie.jpg2-profilaktyka.jpg3-astma.jpg4-cukrzyca.jpg5-nadcisnienie.jpg6-strategiazdrowia.jpg7-strategiaezdrowia.jpg8-ezdrowie.jpg