Wielkość tekstu:
A- A A+
Wersja tekstowa
Skróty klawiaturowe
definicje-zglos  definicje-wyszukaj 

 

 

Hospital Information System (HIS) to kompleksowy, zintegrowany system informatyczny przeznaczony do zarządzania wszystkimi aspektami szeregu czynności można spotkać w szpitalu, np. medycznych, administracyjnych, finansowych, prawnych i odpowiedniego przetwarzania usług

Szpitalne systemy informacyjne mogą być zdefiniowane jako ogromne, zintegrowane systemy, które obsługują kompleksowe wymogi informacyjne, w tym szpitale, kliniczne pacjenta, pomocnicze i zarządzania finansami. Szpitale jako...

Czytaj więcej »

Standard IETF RFC 2616 definiujący metody komunikacji pomiędzy klientem i serwerem w sieci teleinformatycznej – formę żądań klienta o udostępnienie danych oraz formę odpowiedzi serwera na żądania klienta. HTTP jest podstawowym standardem używanym przy wywoływaniu stron internetowych.

Technologia zintegrowanych usług cyfrowych oferuje symetryczną transmisję danych cyfrowych przez pojedynczą linię telefoniczną z szybkością użytkową 144 kb/s. Jeśli chodzi o wymaganą przepustowość takiego kanału komunikacyjnego (cyfrowego) po uwzględnieniu sygnałów ramkowania i utrzymania wynosi 160 kb/s, a zapewnienie dwukierunkowości transmisji przez jedną linię, podnosi całkowitą przepływowość kanału komunikacyjnego do 192 kb/s.

Termin ten wywodzi się z teorii rozwoju regionalnego i odnosi się do sieci małych i średnich przedsiębiorstw, które ze względu na swoją niewielką siłę przy działaniu w pojedynkę decydują się na współpracę. Klastry obejmują kontakty i współpracę przedsiębiorstw z instytucjami naukowo-badawczymi i władzami publicznymi.

Podział klastrów (wg OECD):

  • Klastry oparte na wiedzy - skupiające firmy, dla których istotny jest bezpośredni dostęp do badań podstawowych i publicznych instytucji badawczych...

Czytaj więcej »

Formalna reprezentacja współdzielonej pojęciowej wiedzy o danej dziedzinie zainteresowania. Wiedza ta powinna być zrozumiała przez maszyny, współdzielona przez różne grupy użytkowników, oparta na pojęciach i dotyczyć konkretnej dziedziny. Ontologia podobnie jak taksonomia klasyfikuje pojęcia w danej dziedzinie, lecz pozwala opisać różne typy tych relacji (nie tylko relacje zawierania).

Nasze serwisy

1-zdrowie.jpg2-profilaktyka.jpg3-astma.jpg4-cukrzyca.jpg5-nadcisnienie.jpg6-strategiazdrowia.jpg7-strategiaezdrowia.jpg8-ezdrowie.jpg