Wielkość tekstu:
A- A A+
Wersja tekstowa
Skróty klawiaturowe
definicje-zglos  definicje-wyszukaj 

 

 

Oprogramowanie, którego kod źródłowy jest powszechnie dostępny na zasadach określonych licencją. Treść licencji nie może być sprzeczna z następującymi punktami:

  • sposób dystrybucji oprogramowania nie może być ograniczony (może być ono zarówno sprzedawane jak i rozdawane)
  • kod źródłowy musi być dołączony do oprogramowania lub łatwo i powszechnie dostępny
  • redystrybucja programu wraz z jego modyfikacjami nie może być zabroniona
  • modyfikacje oprogramowania mogą być publikowane jedynie w formie...

Czytaj więcej »

Wykorzystywanie zasobów zewnętrznych, zlecanie wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym procesów niezbędnych dla funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa, które zostaną tam zrealizowane efektywniej niż byłoby to możliwe we własnym zakresie.

Technologia obrazowania medycznego zapewniający ekonomiczne przechowywanie i wygodne przetwarzanie obrazów lub danych z wielu źródeł.
Dane te są przesyłane automatycznie drogą cyfrową po przez PACS; eliminuje to potrzebę ręcznego przetwarzania danych, pobierania lub transportu danych z obrazowania medycznego.

Uniwersalnym formatem danych w jakim są przechowywane te dane w PACS jest DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine ). Dane, które nie są wynikiem obrazowania medycznego, na...

Czytaj więcej »

W telekomunikacji i informatyce częstość (mierzona w bitach na jednostkę czasu) z jaką informacja przepływa przez pewien (fizyczny lub metaforyczny) punkt. Przepływność mierzy się w bitach na sekundę (b/s) lub bajtach na sekundę (B/s, 8 b/s = 1 B/s) i ich krotnościach (kb/s, Mb/s, Gb/s, kB/s, MB/s itd.). W praktyce spotykane są zarówno prefiksy dziesiętne (k = 1000, M = 1 000 000) jak i binarne (k = 1024, M = 1 048 576).

Pakiet oprogramowania do zarządzania obrazowania medycznego i związanych z nim danymi, w połączeniu z systemem archiwizacji obrazu i komunikacji (vide PACS) do zarządzania przepływem pracy i rozliczania.

RIS zwykle posiada następujące funkcje :

  • Zarządzanie pacjentem

RIS może śledzić cały przebieg obiegu informacji dotyczący pacjenta w pracowni radiologicznej ; zdjęcia i raporty mogą być dodawane i pobierane z elektronicznych rejestrów medycznych i oglądane przez pracowników...

Czytaj więcej »

Nasze serwisy

1-zdrowie.jpg2-profilaktyka.jpg3-astma.jpg4-cukrzyca.jpg5-nadcisnienie.jpg6-strategiazdrowia.jpg7-strategiaezdrowia.jpg8-ezdrowie.jpg