Wielkość tekstu:
A- A A+
Wersja tekstowa
Skróty klawiaturowe
definicje-zglos  definicje-wyszukaj 

 

 

Dyscyplina naukowa badająca relacje pomiędzy znakami a przedmiotami, do których się one odnoszą. Zajmuje się badaniem znaczenia słów, czyli interpretacją znaków oraz zdań i wyrażeń języka. Semantyka wyjaśnia znaczenie syntaktycznie poprawnego zapisu. W języku naturalnym oznacza to korelacje wypowiadanych zdań z obiektami, myślami i odczuciami naszego doświadczenia.

Odzwierciedlający aktualny stan "sztuki"; potoczne określenie cechy techniki czy produktu, które charakteryzują się uwzględnieniem najnowszych, najbardziej zaawansowanych osiągnięć technicznych w danej dziedzinie.

Nauka o metodach i zasadach klasyfikowania, w szczególności o tworzeniu i opisywaniu jednostek systematycznych - system organizowania i nazywania rzeczy posiadających podobne cechy i właściwości. Przykładem taksonomii stosowanej w sektorze opieki zdrowia są uporządkowane słowniki terminów medycznych lub procedur medycznych.

Język znaczników przeznaczony do opisywania obiektów informacyjnych (dokumentów) w sposób ustrukturalizowany. XML umożliwia łatwą wymianę dokumentów pomiędzy różnymi systemami.

Standard pozwalający zdefiniować strukturę dokumentu XML i typy elementarnych danych obiektu informacyjnego, które dokument XML może zawierać. Określony schemat XML zostaje umieszczony w pliku XML, gdzie używany jest do sprawdzania poprawności danych zawartych w elementach i atrybutach dokumentu XML.

Nasze serwisy

1-zdrowie.jpg2-profilaktyka.jpg3-astma.jpg4-cukrzyca.jpg5-nadcisnienie.jpg6-strategiazdrowia.jpg7-strategiaezdrowia.jpg8-ezdrowie.jpg