Wielkość tekstu:
A- A A+
Wersja tekstowa
Skróty klawiaturowe
definicje-zglos  definicje-wyszukaj 

 

 

Dokument tożsamości odczytywany przy pomocy urządzeń optycznych i elektronicznych, zawierający dane biometryczne. Dokument pozwala zidentyfikować tożsamość na podstawie cech ciała, takich jak np. linie papilarne czy grupa krwi. Informacje o posiadaczu dokumentu mogą być przechowywane na chipie, a także w kartotekach lub bazach danych urzędów - najczęściej w sposób zdecentralizowany, według miejsca zameldowania.

Elektroniczny zapis informacji na temat leku (leków) przepisanego pacjentowi wraz ze sposobem jego dawkowania (zapis taki może być przekazany w formie elektronicznej od osoby uprawnionej do przepisania leku (lekarza) do podmiotu uprawnionego do jego dystrybucji - farmaceuty).

Wg definicji OECD jest to gospodarka bezpośrednio bazującą na produkcji, dystrybucji i wykorzystaniu wiedzy i informacji. Wiedza jest rozumiana w tym ujęciu jako produkt oraz jako czynnik napędzający wzrost gospodarczy. Za cechę najważniejszą gospodarki opartej na wiedzy uznaje się rosnące znaczenie w globalizacji, w technikach informatycznych, a nade wszystko w rozwoju nauki i wiedzy jako leżących u podstaw zmian zachodzących w gospodarce. Zasadniczym składnikiem GOW jest kapitał ludzki, jak...

Czytaj więcej »

Metoda podnoszenia mocy obliczeniowych za pomocą równoległego przetwarzania danych w środowiskach rozproszonych. Rozwiązania typu GRID pozwalają na osiągnięcie wyższej efektywności wykorzystania infrastruktury informatycznej, ponieważ pozwalają one na dynamiczne przydzielanie i wykorzystanie zasobów obliczeniowych. Zadania obliczeniowe dzielone są na mniejsze elementy, które realizowane są niezależnie i równolegle przez mniejsze zasoby obliczeniowe (komputery lub grupy komputerów).

Standard elektronicznej wymiany informacji w środowiskach medycznych. Opracowany przez organizację o tej samej nazwie, powstałą w 1987 roku. Celem organizacji jest rozwój standardów elektronicznej wymiany informacji klinicznych, finansowych i administracyjnych między systemami informatycznymi w ochronie zdrowia.

Protokoły opisane w HL7 dotyczą warstwy aplikacyjnej (siódmej) modelu OSI stąd nazwa standardu.

HL7 bazuje na tekście ASCII, jest on protokołem...

Czytaj więcej »

Nasze serwisy

1-zdrowie.jpg2-profilaktyka.jpg3-astma.jpg4-cukrzyca.jpg5-nadcisnienie.jpg6-strategiazdrowia.jpg7-strategiaezdrowia.jpg8-ezdrowie.jpg